SADAKA

Sepete Ekle

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Herhangi birinize ölüm gelip de, “Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar ertelesen de, sadaka verip iyilerden olsam! demeden önce, size verdiğimiz rızıktan harcayın.” (Münafıkun 10)
 

“Allah müminlerden mallarını ve canlarını, kendilerine (verilecek) Cennet karşılığında satın almıştır.”(Tevbe: 9/111)

“Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden (bunları) başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin Rabbleri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.”(Bakara: 2/262)

“Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilmez.”(Secde 32/17)

“…Sadaka veren erkeklerle, sadaka veren kadınlar….var ya, işte onlar  için Allah bağışlama ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.(Ahzab 33/35)

Rasulullah s.av uyurdu ki:
Sadaka, malı eksiltmez, malı çoğaltır ve bereketlendirir.(Müslim: Birr 69; Muvatta Sadaka 12)

Bir kutsi hadiste: “Ey Ademoğlu! İnfak et ki, Ben de sana  infak edeyim.”(Buhari, Zekat 28; Müslim Zekat 57) buyrulmaktadır.

Rasulullah s.a.v, Hz. Ebu Bekir’in kızı Esma’ya:

“Ey Esma! Cimri olma ki, Allah da sana eksik vermesin. Saymadan ver ki, Allah da sana saymadan versin. Kesenin ağzını bağlama ki, Allah da sana nimetini eksik etmesin, kesenin ağzını bağlamasın. İnfak et ki Allah da sana infak etsin.”(Buhari, Zekat 21;Müslim, Zekat 88; Tirmizi, Birr 40)

"Sadaka vermede acele ediniz, zira bela sadakanın önüne geçemez.”  Fey’zül Kadir, 3/195

“Başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde, Allah Teala yedi insanı Arşın gölgesinde barındıracaktır. (Bunlardan biri de), sağ elinin verdiğini, sol elinin bilmeyeceği kadar sadakayı gizli veren kimsedir.” buyurmuşlardır.( Buhari, Ezan 36, Zekat 16; Müslim, Zekat 91)

  Ömer b. Abdülaziz: “Namaz seni yolun yarısına, oruç da Melik’in kapısına, sadaka ise Melik’in huzuruna iletir.” demiştir.

“Sadaka Allah’ın öfkesini söndürür ve kötü ölümü bertaraf eder.”(Tirmizi, Zekat 28)

“Sadaka, belayı önler ve ömrü uzatır.”(Defterdar S.M. Paşa Devlet Adamlarına öğütler, 124); ”Suyun ateşi söndürdüğü gibi günahların azabını söndürür.”(Riyaz’ül Salihin Hadis no 1525) buyurmuşlardır.

  İbni Ebi Ca’d: “Sadaka yetmiş kötülük kapısını kapatır.”diyor

   Hz. Lokman, Lokman suresinde geçtiği üzere oğluna: “Oğlum! Bir hata işlediğinde hemen arkasından sadaka ver.” tavsiyesinde bulunmuştur.

            Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Az sadaka çok belayı defeder.”
“Sadakanın en değerlisi; fakirin gücü nispetinde gizlice başka bir fakire verdiği sadakadır.”buyurulmuştur.

 

 “Hangi Müslüman çıplaklığından dolayı bir Müslümana elbise giydirirse, Allah da ona cennet elbiselerinden giydirir. Bir müslüman açlığından dolayı bir müslümanı doyurursa, Allah da onu kıyamet günü cennet meyvelerinden doyurur. Hangi müslüman susuzluğundan dolayı bir müslümana su içirirse, Allah Teala da Onu kıyamet gününde “Rahik-i mahtum’dan” içirir.”(Tirmizi, Kıyamet 42)

 

 “Mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah yolunda harcayan var ya, onların Rabblerin katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur, onlar mahzun da olacak değillerdir.”(Bakara 2/274)

📸Aynı kampanyaya, tek seferde 100₺ ya da üzeri bağışta bulunduğunuz taktirde fotoğraf gönderimi,
📽▶️ 1000₺ ve üzeri bağışlarda ise video gönderilir.